Genealogie  familie Dirckx - Dirks - Dirkx

voormalig gemeentewapen Breskens

Generatie I


I.1    Dirck ADRIAENSEN, landbouwer, geboren in 1605 te Bommenede, begraven op 26-06-1664 te Breskens.
Dirck werd waarschijnlijk te Bommenede (Schouwen-Duiveland) in Zeeland geboren, hij is er zeker van afkomstig:
"... jonge man van het lant van Bomine ...". Wie zijn ouders zijn is helaas onbekend. De stormvloed van 1682 heeft het stadje Bommenede definitief in zee doen verdwijnen, waardoor de archieven niet gespaard zijn gebleven. Lees verder...

We weten met zekerheid dat Dirck ten minste één broer had met de naam Marten ADRIAENSSE WALRAVE. Marten woonde in 1643 te Breskens in een huisje dat naast dat van zijn broer Dirck stond. Hij verkoopt op 21 maart 1643 zijn huis: “comparant Marten Adriaensse Walrave (er stond eerst Marten Arentsen), inwoner dezer heerlijkheid (Breskens), bekent verkocht en opgedragen te hebben aan Geert Mertens, mede inwoner, zijn huis, daar hij nu in woont, staande aan de westzijde van de duinen van Breskens, en oost t huis toekomend Deryck Arents, des comparants broeder, ook oost de schinckeldijck van de Elisabethpolder; is betaald.”
Marten tekent het document met een handmerk, dat gelijkenis heeft met twee gekruiste zeisen, met het ene blad naar links en het andere naar rechts wijzend. De huisjes van Marten en Dirck lagen toendertijd vlak bij de aanlegplaats van het veer van Breskens naar Vlissingen. De bootjes werden daar in de hoek van de duinen op het strand getrokken. De in de akte genoemde Geert Meertens komt als soldaat voor op de monsterrol van Breskens van 18 februari 1643. De levensloop van Marten Adriaensse is verder niet te identificeren, onbekend is waar hij later verblijft.

Dirck Adriaensen is de stamvader van de familie DIRCKX-DIRKS-DIRKX.
Gehuwd voor de kerk op 28-07-1627 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Adriaenken VERMEULEN, arbeidster, geboren in 1608 te Groede, begraven op 05-01-1668 te Breskens. Adriaeneken is de dochter van Tanneken Nouez Delicaets en Joris Vermeulen, schepen en burgemeester van Breskens en pachter van de grote hofstede van de Abdij van St.Pieters nevens Gent binnen de kavels 10 en 11 te Oud Breskens.
Het bruidspaar was "..tsamen woonachtich onder de heerlijckheijt van Breskensant..".
Beiden waren van geloof Nederduitsch Gereformeerd, sinds 1816 is dit Nederlands Hervormd.

Dirck en Adriaenken woonden in een huisje aan de zeedijk, nabij het veer. Na het overlijden van Dirck bouwde Adriaenken in 1664 een huisje met schuur en bakkeette (bakoven) in de Elisabethpolder. Dit huis met de daarbij behorende goederen werd in 1680 getaxeerd op 100 gulden. Adriaenken is in dit huis overleden. Het huisje ging in 1682 verloren tijdens de zware stormvloed van januari. Lees verder...
Alle kinderen uit het huwelijk van Dirck en Adriaenken krijgen de familienaam Dirckx. Daarmee werd de basis gelegd voor de familie DIRCKX, in de vierde generatie werd de naam vereenvoudigd naar DIRKS. Sinds 1853 is er ook een tak DIRKX.
Uit dit huwelijk:

1.  Tanneken DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 10-10-1627 te Breskens, begraven op 14-07-1673 te Oostburg op 45-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 06-04-1652 te Breskens met Pieter de CLERCK, geboren circa 1615 te Groede. Pieter is de zoon van Daniel de Clerck en Tonijntje Pieters.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.   
2. Adriaen (1628) DIRCKX (zie II.2).   
3.  Neelken DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 30-06-1630 te Breskens, begraven op 02-10-1705 te Breskens op 75-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 27-09-1653 te Breskens met Cornelis BASTIAENSEN, (Cornelis Jansen), geboren te Isegem in Vlaanderen, overleden op 16-03-1658 te Breskens, begraven op 18-03-1658 te Breskens. Uit dit huwelijk werden een zoon en een dochter geboren.
Ondertrouwd (2) op 03-08-1658 te Breskens met Jan van ENDEN, (Jan van den Henden), landbouwer, geboren circa 1632 te Watervliet, begraven op 28-10-1692 te Breskens. Uit het huwelijk is een zoon geboren.   
4.  Grijtken DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 18-01-1632 te Breskens, overleden voor 1677.
Ondertrouwd op 10-04-1666 te Breskens met Joos LIJBRECHTS, schaapsherder, geboren circa 1640 te Beveren in Vlaanderen, begraven op 01-02-1695 te Breskens. Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.   
5.  Sara DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 18-06-1634 te Breskens.
Ondertrouwd op 29-04-1656 te Breskens met Gillis GERLEMIJN, geboren circa 1631 te West Roosbeke in Vlaanderen, begraven op 14-02-1658 te Breskens. Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.   
6.  Jacob (1636) DIRCKX (zie II.6), landbouwer, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 18-05-1636 te Breskens, begraven op 01-01-1675 te Breskens op 38-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 21-04-1657 te Cadzand, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-05-1657 te Cadzand (Nederduits Gereformeerd) met Jaquemijntje van HOEVE, geboren circa 1637 te Nieuwvliet, begraven op 08-04-1660 te Breskens. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren.
Ondertrouwd (2) op 25-09-1660 te Schoondijke, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 22-11-1660 te Schoondijke (Nederduits Gereformeerd) met Commertje Willems BASTING, geboren te Nieuwerkerk op Duiveland, begraven op 29-04-1680 te Breskens. Commertje is de dochter van Willem Basting en Passchijntje Pieters.
Het het huwelijk werden zeven kinderen geboren.
Zie de genealogie van de tak Jacob Dirckx (1636).   
7.  Maijken DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 11-04-1638 te Breskens, begraven op 23-09-1663 te Breskens op 25-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 06-08-1661 te Breskens met Pieter Pietersen de BOCK, geboren te Arnemuiden, begraven op 21-05-1685 te Breskens. Pieter was weduwnaar van Baeltje Jacobs.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.   
8.  Joris DIRCKX, landbouwer, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 25-03-1640 te Breskens, begraven op 01-08-1714 te Breskens op 74-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 28-04-1668 te Breskens met Sara de GREIJN, geboren circa 1641 te Breskens, overleden op 20-01-1680 te Breskens, begraven op 24-01-1680 te Breskens. Sara is de dochter van Magdalena de Greijn.
Uit het huwelijk werden vijf kinderen geboren.
Ondertrouwd (2) op 05-10-1680 te Breskens, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 30-10-1680 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Maria van LOO, geboren circa 1660 te Nieuwpoort in Vlaanderen, overleden op 18-08-1691 te Breskens. Uit het huwelijk werden acht kinderen geboren.
Zie de genealogie van de tak Joris Dirckx.   
9.  Elisabeth (1641) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 29-12-1641 te Breskens, begraven op 07-10-1677 te Breskens op 35-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 14-04-1668 te Breskens met Osewol Jansen HOUPERS, 28 jaar oud, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 06-11-1639 te Breskens, begraven op 14-08-1688 te Breskens op 48-jarige leeftijd. Osewol Jansen is de zoon van Osewol Houpers en Angenijleken Verhust. Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.
10.  Abraham (1645) DIRCKX, geboren circa 1645 te Breskens, begraven op 20-05-1672 te Breskens. Verdere gegevens zijn niet bekend.

In 1527 werd te Breskens een kerk gebouwd, die na de Reformatie in gebruik kwam bij de Nederduitsch Gerefor-meerde Kerk, sinds 1816 de Hervormde Gemeente. De kerk werd in 1924 verbouwd en bij oorlogshandelingen in 1944 verwoest. De Nederduitsch Gereformeerde Kerk was in die jaren de zogenoemde publieke of bevoorrechte kerk. Een van die voorrechten was dat het gereformeerde huwelijk, als enige kerkelijke huwelijk, een wettelijke geldigheid kende.
De stamvader Dirck Adriaensen en zijn vrouw Adriaentje Vermeulen waren gereformeerd. Zij trouwden in 1627 voor de kerk. De Zeeuwse nakomelingen van hen werden voor het merendeel gedoopt binnen de Gereformeerde en later dus Hervormde Gemeente van Breskens en van Zuidzande.
Lees verder...
Bron foto : Zeeuws Archief.

 

Generatie II


II.2    Adriaen (1628) DIRCKX, landbouwer, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 19-11-1628 te Breskens, begraven op 10-07-1694 te Breskens op 65-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 29-07-1656 te Breskens met Maetje van de VONDELE, geboren te Terneuzen, begraven op 15-01-1657 te Breskens.
Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 21-11-1657 te Cadzand (Nederduits Gereformeerd) met Janneke de VOS, geboren circa 1637 te Vinkt in Vlaanderen, begraven op 05-03-1662 te Breskens.
Ondertrouwd (3) op 14-04-1663 te Breskens met Catelijntje STAES, geboren te IJzendijke, begraven op 12-12-1682 te Breskens. Adriaen woonde met Catelijntje in een uit 1611 stammende hofstede, deze lag in de noordpunt van Oud Breskens. Op 1 december 1689 koopt Cornelis Gijs, gehuwd met Jaquemijntje en dus de schoonzoon van Adriaen, de hofstede. In 1781 werd de oude hofstede verplaatst, toen zij buiten de in dat jaar aan te leggen inlaagdijk dreigde te komen. Het bleek slechts uitstel van executie, want in 1811 ging de hofstede definitief verloren toen op die plaats door de Fransen een militair fort werd aangelegd. Lees verder...
Uit het tweede huwelijk:

1.  Jaquemijntje DIRCKX, zij was de eerste vroedvrouw van Breskens, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 15-09-1658 te Breskens, begraven op 03-06-1724 te Breskens op 65-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 25-10-1681 te Groede, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16-11-1681 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Paulus van de CAPELLE, begraven op 12-12-1687 te Breskens. Paulus was weduwnaar van berbel de Can.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Ondertrouwd (2) op 17-04-1688 te Breskens, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 02-05-1688 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Cornelis GIJS, 23 jaar oud, landbouwer, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 19-08-1664 te Biervliet, begraven op 23-07-1716 te Breskens op 51-jarige leeftijd. Cornelis is de zoon van Leendert Gijsse en Catelijne Died en was weduwnaar van Tanneken Heijndricks. Uit het huwelijk zijn twee kinderen bekend.   
2.  Adriaentje DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 22-08-1660 te Breskens. Verdere gegevens over haar zijn niet bekend.

Uit het derde huwelijk:

3. Isaac Adriaensen DIRCKX (zie III.3).   
4.  Abraham (1665) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 27-09-1665 te Breskens, begraven op 05-09-1685 te Breskens op 19-jarige leeftijd. Abraham bleef ongehuwd.   
5.  Elisabeth (1668) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 15-04-1668 te Breskens, begraven op 28-07-1685 te Breskens op 17-jarige leeftijd.   
6.  Jacob (1669) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 06-07-1669 te Breskens, begraven op 19-10-1670 te Breskens op 1-jarige leeftijd.   
7.  Jacob (1670) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 19-10-1670 te Breskens, begraven op 28-10-1670 te Breskens, 9 dagen oud.   
8.  N.N. DIRCKX, geboren op 01-03-1672 te breskens, begraven op 01-03-1672 te Breskens, 0 dagen oud.
Een ongenoemd kind, levenloos geboren.   
9.  Jacob (1673) DIRCKX, schepen van de stad Breskens, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 06-09-1673 te Breskens, overleden op 03-04-1715 te Breskens op 41-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1715 te Breskens.
Ondertrouwd op 31-10-1705 te Breskens, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 22-11-1705 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Pieternella van OOST, 19 jaar oud, geboren op 06-01-1686 te Breskens, overleden op 16-02-1761 te Breskens op 75-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1761 te Breskens. Pieternella is de dochter van Pieter van Oost en Martha Mantens.
Jacob werd op woensdag 20 juni 1713 "..uijt name en vanwegens sijne excellentie den vrijheer deser stede en vrijheerlijkheid, aangestelt.." tot schepen van de stad en heerlijkheid Breskens. Hij vervulde dit ambt tot aan zijn dood.
Zijn zoon Adriaan was burgemeester van Breskens van 31 maart 1763 tot aan zijn dood in januari 1768.
Jacob's kleinzoon Jacobus werd op 25 februari 1777 eveneens aangesteld tot burgemeester van Breskens.

Zie de genealogie van de tak Jacob Dirckx (1673). 
10.  Dirck DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 26-07-1676 te Breskens, begraven op 22-10-1700 te Breskens op 24-jarige leeftijd. Dirck bleef ongehuwd.

Generatie III


III.3    Isaac Adriaensen DIRCKX, landbouwer, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 03-02-1664 te Breskens, begraven op 30-11-1705 te Breskens op 41-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) circa 1686 te Breskens met Janneke FRANSE, gedoopt (Nederduits Gerefomeerd) op 15-02-1660 te Breskens. Janneke is de dochter van Jacob Franse en Francijntje Schoonaert.
Isaac Adriaensen Dirckx had een kortstondige relatie met Janneke Franse. Uit deze relatie werd in 1687 een buitenechtelijke zoon geboren, genaamd Isaac Dirckx. Genoemd naar Isaac Adiaensen, die volgens een verklaring van Janneke de biologische vader van het kind zou zijn. De relatie houdt echter op te bestaan. Lees verder...
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-jarige leeftijd op 13-10-1688 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Janneke LIEVENS de VRIJE, geboren circa 1646 te Westkapelle op Walcheren, begraven op 25-04-1689 te Breskens. Janneke was eerder weduwe van Adriaen Anthonijssen.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Gehuwd voor de kerk (3) op 26-jarige leeftijd op 12-02-1690 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Anna DURIJE, 19 jaar oud, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 16-03-1670 te IJzendijke. Anna is de dochter van Daniel Durije en Janneke Sohier. Isaac Adriaensen en Anna kopen rond 1698 een groot huis dat gebouwd was in 1632 en gelegen voor de stad Breskens. Gezien de prijs, rond de 200 ponden, moet het een kapitaal pand zijn geweest en aanvankelijk een herberg. Isaac Adriaensen woont hier tot aan zijn dood. Na zijn dood verkoopt Anna op 6 juli 1706 het woonhuis, bakkeete, schuur en wagenhuis tesamen met drie paarden en een koe aan Jacob Hollebrand.
Uit de eerste relatie:

1. Isaac (1687) DIRCKX (zie IV.1).

Uit het derde huwelijk:

2.  Janneke (1690) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gerefomeerd) op 10-12-1690 te Breskens, begraven op 27-01-1691 te Breskens, 48 dagen oud.   
3.  Janneke (1692) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 13-01-1692 te Breskens.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 08-05-1712 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Jacob van LARE, geboren te Groede. Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.   
4.  Cathalijntje DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 14-03-1694 te Breskens. Verdere gegevens zijn niet bekend.   
5.  Maria DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 16-10-1695 te Breskens. Verdere gegevens zijn niet bekend.   
6.  Elisabeth DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 02-12-1696 te Breskens, begraven op 12-12-1696 te Breskens, 10 dagen oud.   
7.  Magdalena DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 03-08-1698 te Breskens, begraven op 12-08-1698 te Breskens, 9 dagen oud.   
8.  Isaac (1699) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 15-11-1699 te Breskens, overleden op 11-07-1749 te Groede op 49-jarige leeftijd, begraven op 16-07-1749 te Groede.
Ondertrouwd (1) op 25-07-1732 te Groede met Maria du CASTEL, 38 jaar oud, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 13-09-1693 te Groede, overleden op 07-10-1733 te Groede op 40-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1733 te Groede. Maria is de dochter van Jonathan du Castel en Maria Boussemaer. Zij was weduwe van Pieter van de Sande.
Uit het huwelijk is in 1733 te Groede een zoon geboren, genaamd Isaac Dirckx.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1734 te Groede (Nederduits Gereformeerd) met Adriaentje LOUWERS, geboren circa 1711, overleden voor 1755 te Groede. Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.   
9.  Adriaen (1703) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 25-03-1703 te Breskens, begraven op 08-02-1704 te Breskens, 320 dagen oud. 
10.  Adriaen (1704) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 09-11-1704 te Breskens, begraven op 17-01-1705 te Breskens, 69 dagen oud.

Generatie IV


IV.1    Isaac (1687) DIRCKX, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 02-02-1687 te Breskens, begraven op 11-12-1741 te Breskens op 54-jarige leeftijd. Isaac Dirckx werd ook Isaac Dirckx-Schoonaert genoemd. Schoonaert is de familienaam van zijn grootmoeder van moederskant.
Ondertrouwd (1) op 09-05-1711 te Breskens, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-05-1711 te Breskens (Nederduits Gereformeerd). Op 24 mei 1711 was het eerste Pinksterdag. Echtgenote is Cornelia SARAS, geboren circa 1687 te Zuidzande, begraven op 03-12-1723 te Breskens. Cornelia is de dochter van Francois Zeras en Maria de Wachter.
Ondertrouwd (2) op 18-11-1724 te Breskens, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 03-12-1724 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Pieternella DOOREMANS, geboren circa 1700 te Terneuzen, overleden op 22-01-1782 te Breskens, begraven op 25-01-1782 te Breskens.
Alle kinderen geboren uit de twee huwelijken worden allen met de naam DIRKS vermeld.
Uit het eerste huwelijk:

1.  Jannetje DIRKS, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 19-02-1713 te Breskens. Verdere gegevens zijn niet bekend.   
2.  Marij DIRKS, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 25-11-1714 te Breskens.
Ondertrouwd op 25-07-1739 te Zuidzande, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09-08-1739 te Zuidzande (Nederduits Gereformeerd) met Pieter BAART. Pieter was eerder weduwnaar van Magdalena Risseeuw.   
3.  Isak DIRKS, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 08-08-1717 te Breskens, begraven op 30-07-1721 te Breskens op 3-jarige leeftijd.   
4.  Cornelia DIRKS, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 24-03-1720 te Breskens, begraven op 17-09-1720 te Breskens, 177 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

5.  Isack DIRKS, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 21-07-1726 te Breskens, overleden op 18-02-1768 te Breskens op 41-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1768 te Breskens.
Ondertrouwd op 06-08-1746 te Groede, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 21-08-1746 te Bresken (Nederduits Gereformeerd) met Maria JANSEN, geboren te Groede. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.   
6. Marinus DIRKS (zie V.6).   
7.  Susanna DIRKS, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 10-05-1733 te Breskens, overleden op 27-12-1757 te Breskens op 24-jarige leeftijd, begraven op 31-12-1757 te Breskens.
Ondertrouwd op 17-05-1755 te Groede met Jacob de MEIJER, geboren te Groede. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren.   
8.  Pieter (1736) DIRKS, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 02-09-1736 te Breskens, overleden op 20-12-1766 te Breskens op 30-jarige leeftijd, begraven op 23-12-1766 te Breskens. Pieter bleef ongehuwd.   
9.  Abraham (1740) DIRKS, landbouwer, geboren op 11-02-1740 te Breskens, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 14-02-1740 te Breskens, overleden op 08-02-1795 te Breskens op 54-jarige leeftijd, begraven op 12-02-1795 te Breskens.
Ondertrouwd op 06-11-1779 te Breskens, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 21-11-1779 te Breskens (Nederduits Gereformeerd) met Elisabeth van der MEERE, 21 jaar oud, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 22-01-1758 te Breskens, overleden voor 1799 te Breskens. Elisabeth is de dochter van Joost van de Meere en Leuntje Kant.
Uit het huwelijk werden tien kinderen geboren.

Generatie V


V.6    Marinus DIRKS, landarbeider, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 04-02-1731 te Breskens, overleden voor 1770 te Zuidzande.
Marinus en een achttal andere jongemannen moesten op dinsdag 16 januari 1753 voor justitie in Breskens verschijnen vanwege een aantal moedwilligheden die zij op nieuwjaarsavond van dat jaar gepleegd zouden hebben bij een aantal boerenhofsteden te Breskens. Lees verder... 
Marinus Dirks verhuist tussen 1753 en 1755 van Breskens naar Zuidzande.
Ondertrouwd op 12-04-1755 te Cadzand, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 04-05-1755 te Zuidzande (Nederduits Gereformeerd) met Pieternella BUIJK, geboren circa 1733 te Retranchement, overleden op 14-11-1809 te Zuidzande. Pieternella is de dochter van Jacob Buijk en Suzanna Obijn. Na het overlijden van Marinus, trouwt zij in 1770 te Zuidzande met Abraham Catsman.
Uit dit huwelijk:

1.  Izaak DIRKS, wagenmaker, geboren circa 1756 te Zuidzande, overleden op 04-12-1824 te Cadzand. Izaak was van 1788 tot 1796 diaken bij de Nederduitsch Gereformeerde kerk te Cadzand en in 1804 is hij daar ouderling. In 1785 is Izaak medeoprichter van het 2e leesgezelschap van Cadzand. Dit gezelschap kocht boeken aan en liet deze ciculeren onder de leden. Izaak bleef lid tot aan zijn dood. Lees verder...
Ondertrouwd (1) op 13-12-1782 te Cadzand met Maria van MELLE, geboren te Cadzand, overleden voor 1791 te Zuidzande. Maria was eerder weduwe van Johan Baptist Melle.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-11-1791 te Cadzand (Nederduits Gereformeerd) met Helena de KRAKER, geboren circa 1768 te Biervliet, overleden op 13-02-1843 te Cadzand. Helena is de dochter van Jozias de Kraker en Martina Baart.
Uit het tweede huwelijk van Izaak werden zes kinderen geboren.
2. Abraham (1758) DIRKS (zie VI.2).   
3.  Suzanna DIRKS, geboren circa 1759 te Zuidzande, overleden op 11-01-1833 te Zuidzande.
Gehuwd voor de kerk circa 1785 te Zuidzande (Nederduits Gereformeerd) met Jannis de GELLEKE, werkman, geboren circa 1760, overleden op 20-04-1817 te Groede. Wie de ouders van Jannis zijn is niet bekend.
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.  
4.  Apolonia DIRKS, geboren circa 1763 te Zuidzande, overleden op 26-03-1837 te Cadzand.
Gehuwd voor de kerk te Zuidzande (Nederduits Gereformeerd) met Louis LAMPE, schoenmaker, geboren circa 1750, overleden onbekend. In de huwelijksakte uit 1824 van dochter Megelina is te lezen: "..welke onder folemnele eede verklaart, de plaats van het afsterven en die laatste woonplaats harer vader Louis Lampe niet te kennen of te weten..".
Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren.

Generatie VI


VI.2    Abraham (1758) DIRKS, arbeider, geboren op 04-08-1758 te Zuidzande, overleden op 22-10-1804 te Zuidzande op 46-jarige leeftijd. Op de overlijdensakte staat als kanttekening vermeld: "overleeden aan het water". Wat hiermee bedoeld wordt is onduidelijk.
Gehuwd voor de kerk circa 1785 te Zuidzande (Nederduits Gereformeerd) met Elisabeth KRANE, geboren circa 1755 te Oostbrug, overleden op 16-02-1822 te Retranchement. Elisabeth is de dochter van Francois Krane en Sara Sarack. Zij was voor haar huwelijk met Abraham weduwe van Pieter la Venne met wie ze tenminste twee dochters had.
Uit dit huwelijk:

1. Abraham (1787) DIRKS (zie VII.1).   
2.  Francina DIRKS, dienstmeid, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 16-01-1791 te Zuidzande, overleden op 26-01-1845 te Oostburg op 54-jarige leeftijd.
Francina had een relatie met een onbekende man, hieruit werd in mei 1815 een buitenechtelijke dochter geboren, welke de naam SUZANNA DIRKS krijgt.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25-10-1815 te Zuidzande met Adriaan MABELIS, 25 jaar oud, landsmanknecht, geboren op 26-01-1790 te Nieuwvliet, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 31-01-1790 te Nieuwvliet, overleden op 19-04-1827 te Oostburg op 37-jarige leeftijd. Adriaan is de zoon van Adriaan Mabelis (sr) en Maatje Potter.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 14-04-1830 te Oostburg met Pieter BOKELAAR, 38 jaar oud, arbeider, geboren op 29-04-1791 te Groede, overleden op 24-01-1844 te Middelburg op 52-jarige leeftijd. Pietr is de zoon van Pieter Bokelaar (sr) en Willemijntje de Nooijer. Hij was voor zijn huwelijk met Francina weduwnaar van Janneke Goedhals.
Uit dit tweede huwelijk van Francina is een zoon geboren.   
3.  Pieternella DIRKS, geboren op 22-04-1799 te Zuidzande, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 28-04-1799 te Zuidzande, overleden op 26-05-1808 te Zuidzande op 9-jarige leeftijd.

Generatie VII


VII.1    Abraham (1787) DIRKS, arbeider, geboren op 24-09-1787 te Zuidzande, overleden op 11-09-1828 te Waterlandkerkje op 40-jarige leeftijd. Pas twee dagen later, op zaterdag 13 september, maken ene Pieter Beun, bouwknecht en wonende te Zuidzande, en Marinus van der Broeke, veldwachter van Waterlandkerkje, melding bij de burgemeester van het overlijden van Abraham Dirks. Waar het overlijden heeft plaatsgevonden is niet bekend, daar op de overlijdensakte de plaats van het overlijden "Huis Wijk - Nummer -" niet ingevuld werd en Abraham op dat moment woonachtig was te Zuidzande.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-01-1813 te Zuidzande met Levina Catharina GEERAARTS, 21 jaar oud, geboren te Oostburg, gedoopt op 18-04-1791 te IJzendijke, overleden op 10-07-1827 te Zuidzande op 36-jarige leeftijd. Levina is de dochter van Pieter Geeraarts en Jezina Tack. Volgens het bevolkingsregister 1825 van Zuidzande is haar geboorteplaats Schoondijke. Dit is in tegenstelling met haar huwelijksakte, welke Oostburg als geboorteplaats opgeeft.
Uit dit huwelijk:

1. Abraham (1813) DIRKS (zie VIII.1).   
2.  Pieter (1814) DIRKS, geboren op 17-11-1814 te Zuidzande, gedoopt (Nederlands Hervormd) op 27-11-1814 te Zuidzande, overleden op 16-12-1815 te Zuidzande op 1-jarige leeftijd.   
3.  Elisabeth DIRKS, geboren op 12-12-1816 te Zuidzande, gedoopt (Nederlands Hervormd) op 25-12-1816 te Zuidzande, overleden op 30-01-1891 te Groede op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-02-1839 te Groede met Jannis HERMAN, 25 jaar oud, kleermaker, geboren op 28-12-1813 te IJzendijke, overleden op 25-07-1874 te Groede op 60-jarige leeftijd. Jannis is de zoon van Isaak Jacob Herman en Maria Joseph, hij was voor het huwelijk met Elisabeth weduwnaar van Maria van de Gazelle.
Uit het huwelijk met Elisabeth werden dertien kinderen geboren.   
4. Pieter (1818) DIRKS (zie VIII.4).   
5.  Jozina DIRKS, dienstmeid, geboren op 21-01-1823 te Zuidzande, gedoopt (Nederlands Hervormd) op 23-02-1823 te Zuidzande, overleden op 07-11-1841 te Oostburg op 18-jarige leeftijd. Jozina bleef ongehuwd. De aangifte van overlijden werd ook gedaan op 11-12-1841 te Zuidzande. Waarom er behalve in Oostburg ook in Zuidzande, een maand na haar overlijden, aangifte werd gedaan is niet bekend.   
6.  Sara DIRKS, dienstmeid, geboren op 06-06-1825 te Zuidzande, gedoopt (Nederlands Hervormd) op 10-07-1825 te Zuidzande, overleden op 07-03-1858 te Waterlandkerkje op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 13-12-1849 te IJzendijke met Jan GIESE, 24 jaar oud, boerenknecht, geboren op 30-10-1825 te Schoondijke, overleden op 17-01-1857 te IJzendijke op 31-jarige leeftijd. Jan is de zoon van Johan Giese en Maria Boerman. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 26-11-1857 te Waterlandkerkje met Cornelis MOELAART, 24 jaar oud, werkman, geboren op 30-06-1833 te Oostburg, overleden op 09-07-1888 te Cadzand op 55-jarige leeftijd. Cornelis is de zoon van Gijsbregt Moelaart en Janna Lansen. Na het overlijden van Sara, hertrouwt Cornelis in 1859 te Waterlandkerkje met Susanna Deseijn. Uit het huwelijk met Sara zijn geen kinderen geboren.

Generatie VIII


VIII.1    Abraham (1813) DIRKS, landarbeider, metselaar, plafonneerder, geboren op 23-01-1813 te Zuidzande, gedoopt (Nederlands Hervormd) op 31-01-1813 te Zuidzande, overleden op 03-02-1885 te Roermond op 72-jarige leeftijd. Abraham werd als dienstplichtig soldaat ingelijfd bij de 17e afdeling Infanterie. Ondanks dat hij als dienstplichtige nog dienende was, nam Abraham op 5 juli 1833 als vrijwilliger dienst als huzaar in het 6e Regiment Huzaren. Van 1841 tot 1849 werd voor het Regiment Huzaren de naam 2e Regiment Lanciers gebruikt. Een helft van dit regiment lag in Venlo, de andere helft in Roermond en hierbij diende Abraham. Lees verder...
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-01-1843 te Roermond met Barbara GITSELS, 27 jaar oud, geboren op 03-06-1815 te Venlo, overleden op 04-09-1885 te Roermond, 70 jaar oud. Barbara is de dochter van Hendrik Gitsels en Johanna Rous.
Alhoewel Abraham Dirks van huis uit Nederlands Hervormd was, hebben zijn nakomelingen het Rooms Katholieke geloof. Dit gebeurde door zijn huwelijk met de katholieke Barbara Gitsels.
Uit dit huwelijk:

1.  Aldegonda Hubertina DIRKS, geboren op 20-05-1844 te Roermond, overleden op 05-03-1848 te Roermond op 3-jarige leeftijd.   
2.  Johannes Theodorus Hubertus DIRKS, fabrieksarbeider, winkelknecht, geboren op 05-08-1848 te Roermond, overleden op 12-04-1920 te Helmond op 71-jarige leeftijd.
Johannes Theodorus Hubertus is de stamvader van de familie Dirks - tak Venlo.
Zie de genealogie van de tak Venlo.
   
3.  Hendrik Hubert DIRKS, timmerman, tapijtdrukker, geboren op 15-11-1851 te Roermond, overleden op 11-01-1929 te Maasniel op 77-jarige leeftijd.
Hendrik Hubert is de stamvader van de tak Roermond.
Zie de genealogie van de tak Roermond.
   
4.  Catharina Hubertina DIRKS, geboren op 13-07-1855 te Roermond, overleden op 20-03-1918 te Roermond op 62-jarige leeftijd. Uit haar werd in 1878 een buitenechtelijke zoon geboren, genaamd Hendrikus Hubertus Dirks. Deze werd in 1881 echter erkend en gewettigd bij het huwelijk van zijn moeder met Theophilus de Wilde. Hendrikus Hubertus draagt vanaf dat jaar de familienaam De Wilde.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-10-1881 te Roermond met Theophilus de WILDE, 25 jaar oud, stoker, geboren op 15-08-1856 te Clinge in Zeeland, overleden op 16-03-1939 te Eindhoven op 82-jarige leeftijd. Theophilus is de zoon van Charles de Wilde en Catharina van Bijlemakers. Uit het huwelijk werden negen kinderen geboren.


VIII.4    Pieter (1818) DIRKS, landsmanknecht, kleermaker, geboren op 25-05-1818 te Zuidzande, gedoopt (Nederlands Hervormd) op 07-07-1818 te Zuidzande, overleden op 24-07-1895 te Zuidzande op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-05-1853 te Zuidzande met Katharina van OUWERKERK, 28 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23-12-1824 te Zuidzande, overleden op 17-10-1910 te Zuidzande op 85-jarige leeftijd. Katharina is de dochter van Pieter van Ouwerkerk en Pieternella de Smidt.
In alle gevonden akten van de uit dit huwelijk geboren kinderen, worden de achternamen van hen op het einde met een X geschreven in plaats van een S, dus als Dirkx. Pieter doet de geboorte-aangiften van zijn kinderen en tekent de akten ook met Dirkx. In zijn overlijdensakte van 1895 wordt zijn achternaam ook met een X geschreven. Hiermede is een nieuwe tak binnen de genealogie ontstaan met de naam "DIRKX".
Uit dit huwelijk:

1.  Pieter (1853) DIRKX, landbouwer, geboren op 24-11-1853 te Zuidzande, overleden op 05-07-1929 te Aardenburg op 75-jarige leeftijd.
Pieter Dirkx is de stamvader van de familie Dirkx - tak Aardenburg.
Zie de genealogie van de tak Aardenburg.   
2.  Abraham (1853) DIRKX, geboren op 24-11-1853 te Zuidzande, overleden op 28-11-1853 te Zuidzande, 4 dagen oud. Abraham is de tweelingbroer van Pieter.   
3.  Pieternella DIRKX, geboren op 22-10-1855 te Zuidzande. Verdere gegevens over Pieternella ontbreken.   
4.  Abraham (1859) DIRKX, schoenmaker, geboren op 24-03-1859 te Zuidzande, overleden op 28-01-1930 te Baarland op 70-jarige leeftijd.
Abraham Dirkx is de stamvader van de familie Dirkx - tak Baarland.
Zie de genealogie van de tak Baarland.   
5.  Elizabeth DIRKX, geboren op 27-03-1862 te Zuidzande, overleden op 03-07-1929 te Zuidzande op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-10-1889 te Zuidzande met Francois GIJZELS, 26 jaar oud, tuinman, geboren op 07-02-1863 te Aardenburg, overleden op 30-05-1935 te Zuidzande op 72-jarige leeftijd. Francois is de zoon van Francies Gijzels en Johanna Clement. Uit dit huwelijk is een kind bekend.