Inhoud
Opgenomen zijn een schematisch overzicht van de genealogie van de familie Dirckx - Dirks - Dirkx; de genealogie vanaf stamvader Dirck Adriaensen; de genealogieën van de diverse takken en de kwartierstaat Dirks-van der Heijden.

Het schematisch overzicht wordt weergegeven als PDF-bestand, om dit bestand in te zien hebt u Adobe-software nodig. Klik op het Adobe-logo om de Acrobat-Reader-software gratis te downloaden.

Hoe dieper een boom zich wortelt,  
des te vrijer waait de kruin.

Schematisch overzicht familie Dirckx - Dirks - Dirkx
In het schematisch overzicht zijn de lijnen van de hoofdtak en de zijtakken (zover deze tot nu bekend zijn) van de familie weergegeven. Het overzicht wordt weergegeven in een Pdf-bestand.
Klik voor het overzicht op de dubbelkoppige adelaar uit het voormalige gemeentewapen van Breskens, deze adelaar is terug te vinden in het familiewapen Dirks of kijk hier verder...

Genealogie familie Dirckx - Dirks - Dirkx | stamvader Dirck Adriaensen
De genealogie van Dirck Adriaensen, de stamvader van de families Dirckx - Dirks - Dirkx, begint in het begin van de zeventiende eeuw en eindigt in het begin van de eenentwintigste eeuw en omvat in totaal veertien generaties. De genealogie eindigt bij de VIIIe generatie en gaat bij de IXe generatie verder als fragmentgenealogieën van de familie Dirks - tak Venlo en tak Roermond én van de familie Dirkx - tak Aardenburg en tak Baarland. Ook zijn er een drietal fragmenten opge-nomen van zijtakken van de eerste generaties familie Dirckx te Breskens.
Klik op het voormalige gemeentewapen van Breskens of lees verder...

Fragmentgenealogie familie Dirckx - Breskens | tak Jacob (de eerste generaties vanaf 1636). 
Jacob Dirckx, 1636-1675, is de tweede zoon van stamvader Dirck Adriaensen. Zijn zoon Jacob (1671-1737) werd ook Jacob Dirckx Carens genoemd. Waarschijnlijk om vergissingen met schepen Jacob Dirckx (1673-1715) te voorkomen. Ook enkele nakomelingen kregen deze toevoeging bij hun achternaam. Waar de bijnaam "Carens" vandaan komt is echter niet duidelijk.
Klik op de voormalige gemeentevlag van Breskens of lees verder...

Fragmentgenealogie familie Dirckx - Breskens | tak Joris (de eerste generaties vanaf 1640).
Joris Dirckx, 1640-1714, is de derde zoon van stamvader Dirck Adriaensen. Joris erft, samen met zijn broers en zusters, het ouderlijk woonhuis in de Elisabethpolder. Joris koopt het huis en betaald vervolgens aan de overige erven.
Klik op de voormalige gemeentevlag van Breskens of lees verder...

Fragmentgenealogie familie Dirckx - Breskens | tak Jacob (de eerste generaties vanaf 1673).
Jacob Dirckx, 1673-1715, is de broer van Isaac Adriaensen Dirckx, uit de hoofdtak  IIIe generatie. Hij was schepen (wethouder) van de stad Breskens. Een aantal van zijn nakomelingen, binnen drie generaties, werden burgemeester van de stad en de vrije heerlijkheid Breskens.
Klik op de voormalige gemeentevlag van Breskens of lees verder...

Fragmentgenealogie familie Dirks | tak Venlo (vanaf 1848).
Johannes Theodorus Hubertus Dirks (IXe generatie) werd in 1848 te Roermond geboren als oudste zoon en als tweede kind uit het huwelijk van Abraham Dirks en Barbara Gitsels. Hij huwde in 1873 te Tegelen met Christina Luttels. Het echtpaar woonde in Venlo. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, allen te Venlo. Hiermee is de tak Venlo van de familie Dirks ontstaan.
Klik op de gemeentevlag van Venlo of lees verder...

Fragmentgenealogie familie Dirks | tak Roermond (vanaf 1851).
Hendrik Hubert Dirks (IXe generatie) werd in 1851 te Roermond geboren als jongste zoon en als derde kind uit het huwelijk van Abraham Dirks en Barbara Gitsels. Hij huwde in 1875 te Roermond met Maria Anna Hubertina Pex. Het echtpaar woonde eerst in Roermond en vanaf 1890 in het naburige kerkdorp Maasniel. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, allen te Roermond. Hiermee is de Roermondse tak van de familie Dirks ontstaan.
Klik op de gemeentevlag van Roermond of lees verder...

Fragmentgenealogie familie Dirkx | tak Aardenburg (vanaf 1853).
Pieter Dirkx (IXe generatie) werd in 1853 te Zuidzande geboren als jongste zoon en als eerste kind uit het huwelijk van Pieter Dirk(s)x en Katharina van Ouwerkerk. Pieter is het eerstgeboren kind dat de naam Dirkx draagt, met een x op het einde. Hierdoor ontstond een nieuwe tak. Hij huwde in 1876 te Zuidzande met Catharina Maria de Hullu. Het echtpaar gaat in Aardenburg wonen, waar zij een boerenbedrijf kopen.Hiermee is de Aardenburgse tak van de familie Dirkx en feit.
Klik op de voormalige gemeentevlag van Aardenburg of lees verder...

Fragmentgenealogie familie Dirkx | tak Baarland (vanaf 1859).
Abraham Dirkx (IXe generatie) werd in 1859 te Zuidzande geboren als vierde kind uit het huwelijk van Pieter Dirk(s)x en Katharina van Ouwerkerk. Hij huwde te Baarland met Sara Francina de Munck. Het echtpaar woont in Baarland en bezitten daar een schoenmakerij annex -winkel. Hier wordt hun kind, een zoon, geboren. Hiermee is de tak Baarland van de familie Dirkx ontstaan.
Klik op de voormalige gemeentevlag van Baarland of lees verder...

Kwartierstaat Dirks - van der Heijden
Opgenomen is de kwartierstaat Dirks - van der Heijden met Henk Dirks als probandus / kwartierdrager. Hij is geboren te Heerlen (Limburg)binnen de XIIe generatie van de familie Dirks en auteur van de genealogie Dirckx-Dirks-Dirkx.
Klik op de gemeentevlag van Heerlen of lees verder...

Schematisch overzicht kwartierstaat
Het overzicht van de kwartierstaat wordt in een pdf-bestand weergegeven. Kijk hier verder... 

Een kwartierstaat is een overzicht waarbij de mannelijke én de vrouwelijke voorouders van één persoon vermeld worden. Elke voorouder wordt "kwartier" genoemd, vandaar de naam "kwartierstaat". Degene waar men vanuit gaat noemt men Probandus of Kwartierdrager en is tevens de eerste generatie. De ouders zijn de tweede generatie. De grootouders, van zowel vaders- als moederskant, zijn de derde generatie, enz.

Afstamming van Henrick van Eijnatten (1485-1544)
Ridder van de Duitse Orde, Commandeur en Heer van Gemert

Het gezin Dirks - van der Heijden heeft een concubinate afstamming met de adellijke ridder Henrick van Eijnatten (1485 - 1544). Via een afstammingsreeks volgen we veertien generaties tot bij Henrick. Hij stamt af van het oeroude adellijke geslacht VAN EIJNATTEN uit het voormalige hertogdom Limburg.
Klik op het familiewapen van het geslacht Van Eijnatten of lees verder ...

BRONNEN
Nagenoeg alle gegevens zijn uit eigen onderzoek voortgekomen. Veel informatie over de eerste vier generaties van de familie Dirckx zijn met toestemming verkregen vanuit een onderzoek naar de  geschiedenis van Breskens door drs. Huib J. Plankeel te Leiden.
Informatie over de familie Dirkx - tak Aardenburg en tak Baarland komt van Jacques Dirkx te Genève (CH) en over de familie Dirks - tak Venlo van Jos Dirks te Maastricht.

PRIVACY
Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen om uit  bovenstaande elektronische genealogieën te worden verwijderd. Als u opmerkingen heeft of als u wenst te worden verwijderd, neem dan contact op met de eigenaar van deze website via het contactformulier.

 

De genealogieën zijn gemaakt met PRO-GEN "Genealogie á la Carte" software.