Voor onderzoek van de genealogieën is ook gebruik gemaakt van externe websites, zoals die hieronder zijn aangegeven.
Klik op het logo om de betreffende website te bezoeken.

CBG | Centrum voor familiegeschiedenis
Het CBG | Centrum voor familiegeschiedenis (Centraal Bureau voor Genealogie) is het kennis- en documentatiecentrum voor genealogie, familiegeschiedenis en verwante wetenschappen. Op de website vindt u informatie over uitgaven die aan stamboomonderzoek en familiegeschiedenis zijn gewijd, over collecties en over genealogisch onderzoek bij het CBG. U kunt online zoeken in bestanden om na te kijken of u gegevens op een bepaalde familienaam kunt vinden.

Nationaal Archief
Het Nationaal Archief is de grootste openbare, vrij toegankelijke, archiefinstelling in Nederland. Hier ligt een overvloed aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederland en zijn koloniën, het gewest Holland en van de provinciale bestuursinstellingen in Zuid-Holland en particuliere instellingen en personen van nationale betekenis.

De gehele collectie van het Nationaal Archief is te vinden via de website www.gahetna.nl
Geïnspireerd door de veelgebruikte afkorting NA heet de website ga het NA. Je vindt alle in de loop van de tijd ontwikkelde indexen, inventarissen, digitale collecties en onderzoekgidsen, naast informatie over diensten en producten van het NA.

Zeeuws Archief
Het Zeeuws Archief is de historische vind- en werkplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in het verleden van Zeeland en de Zeeuwen. Het Zeeuws Archief is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen het Rijksarchief in Zeeland, het Gemeentearchief Middelburg en het Gemeentearchief Veere. De meeste van de ca.40 vrijwilligers worden wekelijks ingezet bij diverse projecten, zoals het invoeren van persoonsgegevens uit diverse bronnen voor de genealogische database “Zeeuwen Gezocht”.

Limburgs Archief
Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) is het resultaat van een fusie tussen het Rijksarchief in Limburg (archieven van rijk en provincie) en het Gemeentearchief Maastricht. Als rechtspersoon is het RHCL een openbaar lichaam. Intussen staat een nieuwe fusie op stapel, want in de toekomst zal het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg samen met het Regionaal Historisch Centrum Limburg overgaan in het Historisch Centrum Limburg (HCL).

WieWasWie
Op wiewaswie.nl kun je onderzoek doen naar de geschiedenis van je familie op basis van historische documenten. Deze documenten komen van een groot aantal erfgoedinstellingen, zoals de meeste provinciale archiefdiensten en het CBG. Je kunt de historische documenten gemakkelijk doorzoeken en verwerken in een stamboom. WieWasWie wordt beheerd door het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

Nederlandse Genealogische Vereniging
In 1946 is de Nederlandse Genealogische Vereniging opgericht. Een vereniging met nu ruim 11.000 leden met genealogen van beginners tot (ver)gevorderden. De NGV is de grootste vereniging van dit soort in Nederland
die volledig draait op vrijwilligers. Zij hebben verspreid over het hele land regionale afdelingen. Deze organiseren vele activiteiten voor leden en niet-leden. De grootste kracht is het helpen en contacten leggen via de contact- dienst en profielen. De vereniging heeft vele eigen collecties.

Geschiedenis van Breskens
De website van Huib J.Plankeel te Leiden gaat over de geschiedenis van Breskens in de periode van 1610 tot omstreeks 1825. Over die periode is zeer veel informatie verzameld over de plaats én zijn bevolking. Als beginpunt is het jaar 1610 gekozen. In dat jaar werd Breskens, na meer dan 25 jaar (gedeeltelijk) onder water gelegen te hebben, opnieuw herdijkt. Het eindpunt is omstreeks 1825. In dezelfde periode (1820-1832) werden ook de kadastrale gegevens opgenomen. Breskens is gelegen in West Zeeuws-Vlaanderen en aan de rivier de Westerschelde. In de 17e en 18e eeuw was het, samen met de daaronder vallende polders, een vrije heerlijkheid.

Geschiedenis Zeeland
Maak kennis met het boeiende cultureel erfgoed van Zeeland. De website geeft u antwoord op allerlei vragen. Het is een gezamenlijk initiatief van het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). De samenwerking is inmiddels uitgebreid met het Zeeuws Museum en de Zeeuwse gemeentelijke archieven, met name vertegenwoordigd door het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.

Genealogie Zeeland
De website “Genealogie Zeeland” is onder beheer van Piet en Willeke Molema-Smitshoek. Met deze pagina bieden zij een startpunt voor genealogisch onderzoek in Zeeland. Het grootste deel van de pagina wordt ingenomen door de lijst met Zeeuwse familienamen. Als er achter een naam een (G), (P), (K), (L) of (D) staat dan verwijst de link naar een genealogie, parenteel, kwartierstaat, lijst of een database.

Heraldisch Bureau Nagtegaal - Delft
Hans K. Nagtegaal (+ 2020) was heraldicus te Delft en eigenaar van Heraldisch Bureau Nagtegaal. Hij was projectleider heraldiek bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en had daar de dagelijkse leiding over de wapenregistraties en de heraldische databanken.
Ook is hij auteur van het Heraldisch Vademecum (2003), Familiewapens, zoeken – ontwerpen – registreren (2007), uitgaven van het CBG en het Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2010).